Semicolon Hunters

In het tweede jaar werden we gechallanged om in kleine groepjes concepten uit te werken voor IMD-loopclubs. Mijn groep ging helemaal the extra mile, en zo hebben we naast onze design ook een volledge minigame uitgewerkt.

In The Semicolon Hunters game gaan de leerkrachten van IMD meelopen aan de 10 miles van Antwerpen, waar ze opgejaagd worden door Semicolons! Het is aan de speler om de leerkrachten te redden van de semicolons, waarna het spel steeds dynamisch moeilijker en moielijker wordt.