Droplet

Om stress tegen te gaan zijn Matthias Daelemans, Benchaphon Van den Eynden en ik bezig met de ontwikkeling van Droplet. Droplet wordt een web-based app, geschreven in Laravel met VueJS om mindfulness te promoten en mensen aan te zetten tot een rustiger en gezonder leven.

Droplet is op komst later dit jaar!